ตารางการอบรม
ตารางรายการอบรมฯ
  อบรม E-Learning ตลอดชีพ
  ทุกวัน 24 ชั่วโมง
  สถานที่: บริษัท ซี.พี.ดี.เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแต็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ท่านจะได้รับเงิน 350 บาท หากแนะนำเพื่อนอบรมเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ต (E learning)
  ทุกวัน
  สถานที่: ในอินเตอร์เน็ต
  รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หัวข้อ อบรมทุกหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติ จาก สภาวิชาชีพฯ
 
  สถานที่: ในอินเตอร์เน็ต
  รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------